Chci doménu: www. .


Mám otázky: Info linka   777 044 420Technická podpora

Nastevní poštovního účtu v Mozilla Thunderbird 2

Poštovní účet v Mozilla Thunderbird (ke stažení zde) vytvoříme v menu Nástroje - Nastavení účtu - Přidat účet. Průvodce nás provede nastavením účtu, přičemž vyplníte údaje ze stránky Elektronická pošta.

Při vytvoření poštovní schránky pavel@novak.cz postupujeme následovně:

 1. Klikněte v menu na Nástroje - Nastavení účtu, tlačítko Přidat účet. Ponechte zaškrnuté pole E-mailový účet a stisknětě tlačítko Další.
  Vytvoření účtu

 2. Vyplňte Vaše jméno a Vaší e-mailovou adresu. Stisknětě tlačítko Další.
  Vytvoření účtu - zadání jména a adresy

 3. Vyplňte příchozí poštovní server, v tomto případě mail.novak.cz, zvolte typ serveru POP (pokud potřebujete IMAP, zvolte IMAP). Stisknětě tlačítko Další.
  Vytvoření účtu - nastavení poštovního serveru

 4. Nyní nastavte uživatelské jméno pro stažení pošty z příchozího (POP nebo IMAP) serveru. V tomto případě je to pavel@novak.cz. V dolní kolonce vyplňte údaje pro odchozí (SMTP) server, to získáte od Vašeho poskytovatele připojení k internetu. Většinou nechte kolonku prázdnou, poraďte se ale se svým providerem. Stisknětě tlačítko Další.
  Vytvoření účtu - nastavení poštovního serveru

 5. Nyní zadejte název poštovního účtu. Účet si můžete pojmenovat jakkoliv, je to jen název, pod kterým se účet bude zobrazovat v programu Thunderbird. Zadejte např. Vaši e-mailovou adresu (v tomto případě pavel@novak.cz). Stiskněte tlačítko další.

 6. Zobrazí se Vám souhrn nastavení nového účtu (viz obrázek). SMTP server se nastaví podle již nastaveného SMTP serveru, který máte v Thunderbirdu. Pokud jej nemáte nastavený, nastavíte ho později v menu Nástroje - Nastavení účtu, položka Server odchozí pošty (SMTP). Stiskem Dokončit účet vytvoříte. Ještě skistkněte OK. Vytvoření účtu - dokončení
 7. Po načtení pošty Vás ještě Thunderbird požádá o vložení hesla k účtu, zaškrnutím položky "Použít správce hesel pro uložení tohoto hesla" heslo uložíte a Thunderbird se Vás již na heslo ptát nebude.


Výsledné nastavení by mělo vypadat následovně (příklad je uveden pro e-mailovou schránku pavel@novak.cz, která je založena u domény novak.cz).

Nastavení poštovního účtu v Mozilla Thunderbird